2. El Aracın Sıfır Araçtan Daha Pahalı Olma Devri Bitiyor

Türkiye’de ekonomik açıdan barınma ve gıda gibi başlıca sorunların yanında otomotiv sektörü de oldukça büyük bir sorun. Hatta öyle ki ikinci el sektörü sebebiyle insanlar bazı durumlarda aracın ikinci elini, sıfırından daha pahalıya alıyorlar.

Gerçi onlar öyle almıyor, otomotiv bayileri öyle satıyordu. Ancak artık bu durum değişiyor zira ikinci el araç satışı yönetmeliğine bir müdahale geliyor. Bu müdahale ile birlikte sıfır araç satışına da etki eden hususlar bulunuyor.

Sıfır otomobilin satışını zorlaştıran bayilerin 2. el araç satış yetkisi elinden alınacak

İkinci el araç satış yönetmeliğinde bulunan 9. maddenin a, b, c ve ç olmak üzere dört bendi bulunuyordu. Yukarıda özetini geçtiğimiz bu durum, 9. maddeye d bendi olarak eklenecek. Gelin 9. maddenin kendisine ve beşinci bende bir göz atalım:

Madde 9 – Yetki belgesi

  1. 6’ncı maddede belirtilen şartlardan herhangi birini kaybeden işletmenin bu durumun gerçekleştiği tarihten itibaren on gün içinde Bilgi Sistemi üzerinden yapacağı başvuru üzerine,
  2. 6’ncı maddede belirtilen şartlardan herhangi birine sahip olunmadığının Bakanlıkça tespit edilmesi halinde,
  3. 8’inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içinde yenileme başvurusunda bulunulmaması nedeniyle Bilgi Sistemi üzerinden veya yazılı olarak Bakanlıkça yapılan uyarıya rağmen on gün içinde yenileme başvurusunda bulunulmaması halinde,

ç) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden işletmeye Bilgi Sistemi üzerinden veya yazılı olarak Bakanlıkça yapılan uyarıya rağmen;

  1. Verilen süre içinde aykırılığın ortadan kaldırılmaması halinde,
  2. Aynı takvim yılı içinde aykırılığın tekrarlanması halinde iptal edilir,
  3. Yetki belgesi iptal edilen işletmeye bu durum gerekçesiyle birlikte Bilgi Sistemi üzerinden bildirilir.
  4. Birinci fıkranın (ç) bendi gereğince yetki belgesi iptal edilen işletmeye ve işletme sahibinin diğer işletmeleri ile temsilcisi olduğu işletmelere, iptal tarihinden itibaren bir yıl süreyle yetki belgesi verilmez.

Yeni eklenen d bendi ise şöyle:

  1. İlk tescil motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinde de bulunan işletmenin bu faaliyeti yürütürken satıştan kaçınması, taşıtın üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde fiyat talep etmesi, tüketiciyi aksesuar almaya veya takas yapmaya zorlaması ya da takas fiyatını piyasa fiyatının önemli ölçüde altında belirlemesi gibi ilk tescil motorlu kara taşıtına ulaşılmasını zorlaştırıcı faaliyette bulunması halinde 2.el satış yetki belgesi geçici olarak iptal edilebilecek.

Yani kısacası işi hile hurdaya döken otomotiv bayilerine, bayilerde satış yapmaktan vazgeçen büyük markaların ardından ikinci bir darbe de yönetmelik değiştirilmesi olarak geldi. Artık ikinci el araca, sırf sıfır versiyonu piyasada yok diye yüksek fiyat çekilemeyecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir