Milli teknolojiyle ‘akıllı’ dönüşüm!

Meltem Güneş – Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2024-2030 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi için taslak eylem planı hazırladı. Planda, akıllı şehirlerde kullanılan teknolojilerde tamamen milli üretimlerin gerçekleştirilmesi gerektiği vurgulandı. Eylem planının “ileri toplum, ileri teknoloji, sürdürülebilir ve dirençli dünya” üzerine kurulduğu belirtilerek, akıllı şehirlerde teknoloji unsurlarının sosyolojik unsurlarla birlikte değerlendirileceği aktarıldı. 

Taslağa göre, akıllı şehirlere yönelik toplumsal farkındalık artırılacak. Şehirlerin akıllı şehir olgunluk seviyeleri belirlenecek, “Kentsel Yaşam Kalitesi Ölçme Programı” oluşturulacak. Şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı oluşturmak amacıyla yerel yönetim bütçesi gibi gelir gider verisinin yayınlanmasını sağlayacak “Kente Katkım Portalı” oluşturulacak. Ulusal Yeşil Alanlar Bilgi Sistemi geliştirilecek. 

Teknoloji Radarı 

81 ilde akıllı şehir dönüşümü sağlanacak ve model akıllı şehirler inşa edilecek. Güncel akıllı şehir teknoloji eğilimlerini sürekli olarak takip edecek olan Akıllı Şehir Teknoloji Radarı tesis edilecek. 30 Büyükşehirde kuantum veri işleme merkezleri kurulacak. Ulusal Güneş Potansiyeli Haritası uygulaması geliştirilerek 81 ilde bina bazında güneş enerjisi potansiyeli belirlenecek. 

Kent içi ulaşım analiz platformları geliştirilerek kazaların ve trafik yoğunluğunun azaltılması sağlanacak. Ulusal Kent İçi Ulaşım Koordinasyon Sistemi kurulacak. Trafiğin ve trafikte bekleme sürelerinin azaltılması için şehirlerde adaptif kavşaklar yaygınlaştırılacak. 

Şehirler markalaşacak 

Akıllı şehir uygulamalarıyla ekonomik kalkınmanın da desteklenmesi hedefleniyor bu kapsamda da, Sıfır Atık projesi akıllı şehir uygulamalarıyla yaygınlaştırılacak. Konsept akıllı şehir bölgeleri oluşturularak akıllı şehir turizminin gelişmesine katkı sağlanacak. Akıllı şehir alanında başarılı şehirlerin markalaşması, uluslararası platformlarda tanıtılması için çalışmalar yürütülecek. 

Akıllı okul, akıllı hastane 

Kent sakinlerini bilgilendirici ve yönlendirici, sektörel ve birim bazlı akıllı uygulamalar kapsamında ise, akıllı okul, akıllı hastane, akıllı havaalanı, akıllı yurt, akıllı güvenlik, yerinde ruhsat uygulamaları, market ve pazar fiyatları uygulaması geliştirilecek. Yerinde sağlık ve bakım uygulamaları için de çalışmalar yapılacak. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir